Home  /  ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

email: info@zac.si
phone: +386 3 42 87 640
lives in: Teharska cesta 1, 3000 Celje

Zgodovinski arhiv v Celju je bil ustanovljen leta 1956. Danes deluje kot javni zavod in javno arhivsko službo izvaja na območju naslednjih upravnih enot: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje in Žalec. Arhiv trenutno hrani več kot 8.500 tekočih metrov gradiva, ki so pomembni tako za zgodovino kot posameznike. Vsem ljubiteljem zgodovine v arhivu radi pomagajo pri brskanju podatkov, vedno pa je v arhivu na ogled tudi tematska razstava, ki si jo lahko obiskovalcu ogledajo v času uradnih ur arhiva (pon..-pet. 8-14h), za večje skupine pa je ob predhodni najavi mogoče opraviti ogled tudi prilagojeno.

You don't have permission to register