Home  /  ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

0

Začetki sistematičnega zbiranja arhivskega gradiva na območju Zgodovinskega arhiva Celje segajo v začetke 19. stoletja. Najprej je tukaj zbiral arhivsko gradivo Štajerski deželni arhiv (predvsem listine, velik del trških arhivov), z ustanovitvijo Mestnega muzeja in Muzejskega društva leta 1882 pa je nastala lepa zbirka arhivskega gradiva tudi v Celju.

S sistematičnem zbiranjem arhivskega gradiva je tudi na Celjskem začel leta 1906 ustanovljen arhiv Štajerskega namestništva, vendar zaradi kratkega delovanja (le do leta 1918) ni zapustil vidnih rezultatov.
Za vse zgodovinske navdušence je ta arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo

+386 (0)3 42 87 640

Contact the property

You don't have permission to register