Home  /  Partnerji

Naši partnerji

ZPO CELJE D.O.O.

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

Zgodovinski arhiv v Celju je bil ustanovljen leta 1956. Danes deluje kot javni zavod in javno arhivsko službo izvaja na območju naslednjih upravnih enot: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje […]

DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN ZDRAVJE MANDALA

ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE

Javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport
You don't have permission to register